Protectia datelor personale

Societatea de Training in Asigurari, prelucreaza datele cu caracter personal (numele si prenumele, data si locul nasterii, cetatenia, semnatura, date din actele de stare civila, telefon/fax, adresa, e-mail, profesie, loc de munca, diplome studii, CNP, serie si nr. act de identitate) ale participantilor la programele de pregatire profesionala autorizate de catre Comisia de monitorizare a calitatii pregatirii profesionale, prin mijloace automatizate /manuale, destinate completarii registrelor prevazute de normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor in materie si luarii unor decizii coerente si corecte in managementul sistemului educational.

Sunteti obligat(a) sa furnizati datele dvs. cu ocazia inscrierii la programele de pregatire profesionala mentionate. Refuzul furnizarii datelor personale determina imposibilitatea inscrierii la aceste cursuri. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: Institutul de Management in Asigurari - Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa datata si semnata catre conducerea Societatea de Training in Asigurari.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Pentru mai multe detalii si informatii va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal: B-dul Magheru 28-30, Bucuresti, Sector 1, Romania, www.dataprotection.ro